Forklaring om sykdom og hverdagen

Idiopatisk Intrakraniell Hypertensjon

Min bestevenninne og jeg satt som vi pleide på kafeen og snakket. Som vanlige jenter på videregående satt vi mye på kafeen og snakket om gutter, musikk og trivielle ting som virket viktige der og da. Vi tok sjelden opp seriøse temaer, det var stort sett fleiping og mye latter.

Da jeg tok noen tabletter, merket jeg at hun betraktet meg med et merkelig blikk istedet for å fortsette samtalen. Så ut av det blå spurte hun meg hvordan det var å ha være syk og ha fibromyalgi. Jeg ble litt sjokkert, ikke bare fordi hun spurte, men fordi jeg trodde hun visste alt det var å vite om sykdommen min. Hun hadde vært med meg til legen, sett meg gå på krykker og vært der når jeg var dårlig. Hun hadde sett meg gråte av smerte, så hva mer kunne det være å fortelle?
Jeg begynte på den vanlige leksen om tretthet og smerte, men…

View original post 1,863 more words

Advertisements

Gjelder trivsel på skolen også for de evnerike?

Smarte barn

Gjelder trivsel på skolen også for de evnerike?
En retrospektiv studie om trivsel på skolen blant evnerike elever

Masteroppgave i spesialpedagogikk
Av Linn F. Helgesen (UiS), 2014

Sammendrag
“I denne studien er det gjort en sammenligning av skoletrivsel mellom evnerike elever og elever som representerer gjennomsnittet av elevmassen, i Norge. De evnerike elevene er i denne oppgaven representert ved medlemmer av Mensa, og dataene er samlet inn gjennom en spørreundersøkelse.

Alderen på deltagerne var 18 – 35 år, hvilket gjør studien til en retrospektiv studie. Det betyr at respondentene måtte besvare ut i fra slik de husker sin tid i skolen. Utvalget det sammenlignes med er et representativt utvalg elever i den norske grunnskolen (her kalt Skolemiljøutvalget), hvor det foreligger data på de samme spørsmålene som Mensautvalget fikk. Sammenligning av data er gjort gjennom analyser i statistikkprogrammet SPSS.

Skoletrivsel ble målt gjennom følgende kategorier: Skolevenner, Utenfor, Skoletrygg, Mening, Lærerempati, Foreldreinteresse…

View original post 149 more words

Tuesday Morning Blog: Robin Williams, A Case of Positive Disintegration and Emotional OE

Creative Math Coach

“Genie, you’re free.”—The Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Such was posted on Twitter as a tribute to Robin Williams last night, but this metaphor goes far beyond his role as the voice of the genie in Aladdin. Yesterday, the world lost not only a valuable member of the entertainment community, but also a valuable member of the gifted community. Although it has not been confirmed, the rumors and suspicions that his death was the result of suicide make this even more tragic, not only for the 63-year-old and his family, but also for the gifted community as a whole.

While I did not become aware of the unique emotional needs of gifted individuals until my late twenties, I have always enjoyed Robin Williams. When I was in fifth grade, my father took me on Christmas morning to see Aladdin. In my junior year of high school…

View original post 450 more words