Särbegåvad eller ADHD?

Mona Liljedahl

Mona Liljedahl

svarar på pedagogers frågor om särbegåvade/särskilt begåvade elever

Fråga: Jag har en elev som föräldrarna säger är särbegåvad, men som uppvisar tydliga tecken på ADHD? Borde inte eleven utredas? 

Svar: Till att börja med skulle jag rekommendera att alltid utgå ifrån att det föräldrarna säger är sant. Vi i skolan har sällan någonting att förlora på detta. Tvärtom. Om vi får föräldrar med oss i arbetet med våra elever har vi allt att vinna. Föräldrar ser ju våra elever när de inte är i skolan och uppfattar därmed sådant som skolmiljön kan dölja.

Särbegåvade elever är olika

Man ska också komma ihåg att särbegåvade elever är olika. Lika olika som andra barn, faktiskt. Dessutom har de olika grad av begåvning samt olika begåvningsområden. Medan en särbegåvad elev kan älska matematiska resonemang och kanske avsky språk, kan en annan elev vara tvärtom. Det som är lika är att de är före i…

View original post 1,239 more words

Advertisements